Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

List uczestników Ogólnopolskiej Manifestacji Działkowców do premiera D. Tuska - 10.10.2013

Warszawa, dnia 10 października 2013 roku

 

Sz. P. Donald Tusk Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

Przyjechaliśmy z całej Polski. Przyjechaliśmy walczyć o zagrożone prawa miliona polskich działkowców. Przyjechaliśmy walczyć o uratowanie tysięcy rodzinnych ogrodów działkowych, które niedługo mogą znikać z krajobrazu polskich miast. Przyjechaliśmy walczyć o zachowanie ponad 115-letniej tradycji i dorobku polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego, który od pokoleń służy ludziom, środowisku i miastom.

Walczymy o obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych!

Jeżeli za trzy miesiące nie zacznie obowiązywać nowa ustawa, to utracimy ogrody i cały nasz dorobek na działkach. Zapobiec temu może tylko szybkie uchwalenie obywatelskiego projektu ustawy, który został wsparty przez ponad 920 tysięcy obywateli. Jednakże posłowie Platformy Obywatelskiej robią wszystko, aby ten projekt zniszczyć. Tak bowiem wypaczyli zapisy projektu, ze obecnie już nie gwarantują zachowania rodzinnych ogrodów działkowych.

Jesteśmy tym oburzeni. Pamiętamy bowiem o złożonej przez Pana Premiera deklaracji wsparcia projektu obywatelskiego. Mieliśmy nadzieję, że ta deklaracja ostatecznie zakończy niezrozumiałą dla nas wojnę polityczną dotyczącą ogrodów działkowych. Okazało się jednak, że były to nadzieje płonne.

Jest dla nas niedopuszczalnym, żeby projekt ustawy - wyrażający wolę prawie miliona polskich obywateli - został „lekką ręką" zniszczony przez kilku posłów PO. Nie pozwolimy, żeby tak traktowano w Sejmie inicjatywy obywatelskie! Jest to działanie antyspołeczne i niedemokratyczne!

W ten sposób po raz kolejny politycy PO wykazują, że są przeciwni działkowcom. Sprzeniewierzając się deklaracjom Pana Premiera, przeforsowali zmiany, które wypaczają idee projektu obywatelskiego, a tym samym zagrażają istnieniu ogrodów działkowych. Takie zmiany doprowadzą bowiem do przekształcanie ogrodów z terenów zielonych w tereny komercyjne, co wynaturzy i zniszczy ogrodnictwo działkowe. Trudno nie zauważyć, że taki cel przyświeca posłom PO, skoro poprzez manipulacje torpedowali jakiekolwiek próby przywrócenia pierwotnych przepisów projektu obywatelskiego.

Świadczy to o niebywałej determinacji przeprowadzenia takich zmian, aby pod szyldem projektu obywatelskiego przemycić przepisy, które doprowadzą do wynaturzenia i rozsadzenia ogrodów działkowych oraz rozbicia ogólnopolskiej organizacji działkowców. Tym samym pod pozorem wsparcia projektu obywatelskiego parlamentarzyści PO cynicznie dążą do osiągnięcia skutku sprzecznego z założeniami, które zostały wsparte przez niemal milion obywateli.

Panie Premierze,

Dlatego też my, polscy działkowcy, zostaliśmy zmuszeni do wyjścia na ulice. Pod presją bezlitośnie upływającego czasu, czujemy się postawieni przed skandalicznym ultimatum - albo przyjmiemy wypaczony projekt obywatelski, albo pozostaniemy z niczym.

Nie pozwolimy się szantażować!

Liczyliśmy na rzeczową i partnerską dyskusję, zaś zostaliśmy potraktowani z lekceważeniem, a nierzadko nawet z pogardą. Dlatego nie widzimy obecnie innej możliwości, jak walczyć o swoje słuszne prawa na ulicach Warszawy - pod Sejmem i Pańską Kancelarią.

Jako reprezentanci milionowego środowiska polskich działkowców apelujemy do Pana Premiera o poparcie naszych postulatów. Wierzymy, że jako Premier Rządu RP i przewodniczący największej partii parlamentarnej może Pan przełamać niezrozumiały opór wśród parlamentarzystów PO i doprowadzić do szybkiego uchwalenia obywatelskiego projektu ustawy o ROD - zgodnego z wolą ponad 920.000 obywateli.

Dzisiaj, kiedy za nieco ponad 100 dni działkowcy mogą utracić swoje ogrody działkowe i prawa do wypracowanego na działkach dorobku - apelujemy do Pana Premiera oraz parlamentarzystów PO o wysłuchanie głosu społecznego, o uszanowanie woli obywateli i spełnienie naszych postulatów, co pozwoli uratować ponad 115-letni dorobek polskiego ogrodnictwa działkowego dla obecnego i przyszłych pokoleń Polaków.

Uczestnicy Ogólnopolskiej Manifestacji Działkowców

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio