wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Jak stołeczni urzędnicy traktują rodzinne ogrody działkowe

Strona główna

 

 W dniu 29 grudnia 2010r., o godz. 15.14 do siedziby okręgowego zarządu Mazowieckiego PZD wpłynęło faxem pismo z Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy nakazujące natychmiastowe uporządkowanie i przygotowanie terenu, na którym funkcjonuje część ROD „Owoc” w Warszawie, celem przekazania nieruchomości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Z informacji przekazanych w piśmie wynika, iż decyzją nr 19/10 z dnia 5 listopada 2010r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S 79 na odcinku węzeł „Marynarska – węzeł Lotnisko” w Warszawie, grunt przeszedł z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa. Jednocześnie, Urząd Miasta wskazał, iż termin wydania nieruchomości upływa w dniu 30 grudnia 2010 r. Zatem działkowcy otrzymali jeden dzień na zabranie całego swojego dobytku z działek i opuszczenie terenu, który przez wiele lat służył im jako miejsce wypoczynku i rekreacji.
Rodzinny ogród działkowy „Owoc” w Warszawie powstał w 1958 roku, jest ogrodem stałym o powierzchni 12,42 ha, składającym się z 344 działek rodzinnych, na którym znajduje się nie tylko infrastruktura Związku ale przede wszystkim altany, urządzenia i nasadzenia użytkowników działek, będące własnością działkowców, którzy w większości stanowią grupę emerytów, rencistów i bezrobotnych.
Miasto nie patrząc na krzywdę minimum 60 ludzi, którzy użytkują teren przeznaczony pod inwestycję drogową, nakazało, aby działki zostały uporządkowane i oddane w jeden dzień. Nikt nawet nie pomyślał, aby wcześniej poinformować Związek o planach budowy i dał mu możliwość powiadomienia i przygotowania działkowców do tej trudnej operacji. Nie mówiąc już o konieczności wypłaty odszkodowań dla działkowców, Związku oraz zapewnienia terenu zastępczego a także podjęcia innych działań niezbędnych w procesie likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego, które przecież zapewniają - wywalczone przez Polski Związek Działkowców - zapisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Powyższe skandaliczne zachowanie wskazuje, jakie zdanie o działkowcach mają stołeczni urzędnicy.
Okręgowy zarząd Mazowiecki PZD wystąpił już do Urzędu m. st. Warszawy z pismem, w którym negatywnie ocenił działanie urzędu. Domaga się również poszanowania praw Związku i działkowców zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Związek jest organizacją powołaną do reprezentowania i obrony praw i interesów swych członków, dlatego też podejmuje działania zmierzające do wypełnienia powyższych uprawnień przysługujących zarówno działkowcom jak i PZD.

AR

 

 

 

« Powrót